Ziņas

pefc post 7

18.07.2016

Indija pieņem izaicinājumu attīstīt savu sertifikācijas shēmu

Savas nacionālās meža sertifikācijas sistēmas attīstība nebūt nav viegls process – Indija ir ļoti liela valsts, tās meži ir ļoti daudzveidīgi, iedzīvotāju skaits pārsniedz 1.2 miljardus un ieinteresēto pušu skaits ir milzīgs.

Indijā šo monumentālo soli ir uzņēmies PEFC nacionālais biedrs – Mežu sertifikācijas un saglabāšanas tīkls (NCCF).

Indija ir mantojusi bagātus mežus ar elpu aizraujošu augu daudzveidību, ekoloģiskajām zonām, meža tipiem un apakštipiem, tāpat arī ar plaša klāsta precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā mežs. NCCF darba pienākumos ir nodrošināt visu iepriekšminēto aspektu ievērošanu, lai izveidotu pilnīgu un kvalitatīvu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas standartu.

Darbs ir sācies

NCCF ir atbildīgs par standartu attīstīšanu, taču tas nebūt nenozīmē, ka viņi strādā vieni. Standarti tiks izstrādi, pieaicinot visas ietekmētās interešu grupas, ietverot arī meža izpētes un akadēmisko institūciju pārstāvjus, profesionālus mežsaimniekus, meža nozares speciālistus, uzņēmējus, Pasaules Dabas Fondu (WWF), Starptautisko Dabas saglabāšanas apvienību (IUCN), Dabas resursu institūtu (WRI), Starptautisko koksnes un būvniecības organizāciju (BWI), tāpat arī nevalstiskās vides un sociālās organizācijas, strādnieku un tirgotāju apvienības, un sertifikācijas organizācijas.

Ieinteresēto pušu iesaistīšanas nodrošināšana

Standarta tapšanas stadijā ir vitāli svarīgi, lai ieinteresētās puses no jebkura valsts reģiona varētu nodrošināt savu devumu tā attīstībā. Ņemot vērā valsts un tās iedzīvotāju skaita lielumu, nodrošināt visu pušu pārstāvību ir smags darbs.

Pirms darba grupu izveides tika veikts izpētes process, valsti sadalot piecās bio-ģeogrāfiskajās zonās, kā rezultātā identificētas 1000 reģionālās un nacionālās ieinteresētās puses. Ar visām iesaistītajām pusēm tika izveidots kontakts un atrasts risinājums, kā viņi var iesaistīties standarta izstrādē, sniedzot savus komentārus un atsauces.

Darba grupas tiek rīkotas dažādās vietās visā valsts teritorijā, lai izstrādes procesā būtu iespēja iesaistīties arī pārstāvjiem no tālākiem reģioniem.

Kas vēl jāizdara?

Komentāri un atsauksmes, kas iegūtas no iesaistītajām pusēm, palīdzēs attīstīt un pilnveidot Ilgtspējīga meža apsaimniekošanas standarta kritērijus un indikatorus.

Pēc standarta melnraksta izveides, tas tiks nodots divu mēnešu garai publiskajai apspriedei, kas tiks veicināta, rīkojot dažādus seminārus visā valstī sadarbībā ar ICFRE. 

Pārskatītajam standartam tiks veikta pilottestēšana, lai pārbaudītu tā darbību. Pēc testēšanas tiks veikti kļūdu labojumi, un tad NCCF to apstiprinās.

Iesaisties

Ja Tu vēlies iesaistīties šajā procesā, tad Tev ir vairākas iespējas. Savu ieguldījumu standarta izstrādes procesā vari veikt gan piedaloties tuvojošajās publiskajās konsultācijās, gan nodrošinot finansiālu atbalstu, gan kļūstot par NCCF nacionālo biedru.

Vairāk informācijas par iesaistīšanos vari uzzināt sūtit e-pastu PEFC Projektu un attīstības daļai development@pefc.org, vai NCCF uz info@nccf.in

Dalies