Kā uzsākt sertifikāciju?

Biedrība “PEFC Latvijas Padome” uztur nacionālo PEFC shēmas dokumentāciju, bet neveic sertifikāciju. Lai uzsāktu un uzturētu PEFC sertifikāciju:

  1. Izvēlies akreditētu sertifikācijas organizāciju, kurai ir akreditācija konkrētajā darbības sfērā (PEFC meža apsaimniekošanas vai PEFC koksnes piegādes ķēdes vai PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija).

  2. Iesniedz pieteikumu izvēlētajai sertifikācijas organizācijai.

  3. Noslēdz līgumu vai vienojies ar izvēlēto sertifikācijas organizāciju par sertifikācijas pakalpojumu veikšanu

  4. Sertifikācijas organizācija veic atbilstības auditu**. Pozitīva audita rezultātā tiek izsniegts sertifikāts uz 5 gadiem

  5. Sertifikāta derīguma laikā katru gadu tiek veikts uzraudzības audits, lai pārliecinātos, ka uzņēmuma darbības atbilst saistošo standartu prasībām.

* Sertifikācijas organizācija. No ražotāja un patērētāja neatkarīga institūcija, kura piedāvā sertifikācijas pakalpojumus akreditētajās sertifikācijas programmās un novērtē, sertificē un uzrauga sertifikātu turētājus.

** Audits. Sistemātisks, neatkarīgs, dokumentēts process objektīvu pierādījumu iegūšanai un to izvērtēšanai, lai noteiktu, cik lielā mērā audita kritēriji tiek izpildīti (ISO 19011: 2018).

Ieguvumi no PEFC sertifikācijas

PEFC sertificēto platību ziņā ir lielākā meža sertifikācijas sistēma pasaulē, tādēļ PEFC sertificētai koksnei ir pieeja plašiem tirgiem.

Sertifikācija palīdz efektīvāk pārvaldīt un uzlabot apsaimniekošanas un biznesa procesus. PEFC veicina ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu.

Sertifikācijas rezultātā mēs visi varam gūt apstiprinājumu, ka meža resursi netiek noplicināti un tie saglabāsies arī nākamajām paaudzēm.

PEFC paziņojums un/vai marķējums palīdz atpazīt produktus, kuru ražošanā izmantoto izejvielu izcelsmes avots ir ilgtspējīgi apsaimniekots mežs.