Sertifikācijas programmas


Latvijā meža apsaimniekošanas sertifikācija notiek atbilstoši Latvijas Nacionālajam PEFC meža apsaimniekošanas standartam, kas izstrādāts atbilstoši Starptautiskā PEFC (PEFC International) prasībām. Standarts ir piemērojams visā Latvijas teritorijā, visiem meža tipiem, visiem meža īpašumiem neatkarīgi no īpašuma formas un lieluma. Sertifikācija veicama tikai pēc brīvprātīgas meža īpašnieka/apsaimniekotāja iniciatīvas. Meža īpašnieki var izvēlēties starp individuālo un grupu sertifikāciju.

Nacionālā standarta izstrādes vai pārskatīšanas procesā tiek iesaistītas dažādas ieinteresētās puses. Šāda pieeja PEFC sistēmu stiprina, jo tā ļauj meža īpašniekiem ieviest tādas prasības, kuras ir saskaņotas ar visām interešu grupām, kā arī pielāgotas vietējiem apstākļiem.

PEFC meža apsaimniekošanas sertifikāts apliecina, ka meža īpašnieks apsaimniekošanu veic atbildīgi un ilgtspējīgi, piemēram, saglabājot un/vai vairojot ekosistēmu pakalpojumus, vides vērtības, ievērojot darba drošību, strādājošo tiesības un citus ekonomiskos, sociālos un vides aspektus.

PEFC sertifikāciju veic akreditētas, neatkarīgas sertifikācijas organizācijas atbilstoši PEFC normatīvajiem dokumentiem. Sertifikācijas organizācijai, kas vēlas veikt PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāciju Latvijā, jābūt akreditētai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK), vai kādā no Eiropas Akreditācijas savienības (EA), vai Starptautiskā Akreditācijas foruma (IAF) biedru organizācijām.
Ja vēlies sertificēties un iegūt PEFC meža apsaimniekošanas sertifikātu, tad spied šeit.
Dokumentācija, kas attiecināma uz šo sertifikācijas veidu, pieejama šeit.

Ja uz produkta redzat PEFC prečzīmi, tas nozīmē, ka iepakojuma un/vai produkta ražošanā izmantotais koksnes izcelsmes materiāls ir iegūts PEFC sertificētā mežā. PEFC sertificēts mežs ir mežs, kas tiek apsaimniekots saskaņā ar visstingrākajām vides, sociālajām un ekonomiskajām prasībām.

PEFC koksnes piegādes ķēdes standarta mērķis ir nodrošināt, lai sertificētie uzņēmumi sniegtu precīzu un pārbaudāmu informāciju par to, ka koksnes produkti ir iegūti no PEFC sertificētiem ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, pārstrādātiem materiāliem vai PEFC kontrolētiem avotiem. Sertificētie uzņēmumi, pateicoties PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikātam, var pierādīt savu ieguldījumu ilgtspējīgā resursu apsaimniekošanā.

PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju veic akreditētas, neatkarīgas sertifikācijas organizācijas atbilstoši PEFC normatīvajiem dokumentiem. Sertifikācijas organizācijai, kas vēlas veikt PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju Latvijā, jābūt akreditētai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK), vai kādā no Eiropas Akreditācijas savienības (EA), vai Starptautiskā Akreditācijas foruma (IAF) biedru organizācijām.

Ja vēlies sertificēties un iegūt PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikātu, tad spied šeit.
Dokumentācija, kas attiecināma uz šo sertifikācijas veidu, pieejama šeit.

Standarts ir piemērojams visā Latvijas teritorijā, darbiem visos mežu īpašumos, neatkarīgi no to piederības un lieluma. Izpildot darbus, ir jāievēro valstī noteiktie normatīvie akti un starptautiskie nolīgumi.

Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikāciju veic akreditētas, neatkarīgas sertifikācijas organizācijas atbilstoši PEFC normatīvajiem dokumentiem. Sertifikācijas organizācijai, kas vēlas veikt darbuzņēmēju sertifikāciju Latvijā, jābūt akreditētai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK), vai kādā no Eiropas Akreditācijas savienības (EA), vai Starptautiskā Akreditācijas foruma (IAF) biedru organizācijām.

Ja vēlies sertificēties un iegūt Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikātu, tad spied šeit.
Dokumentācija, kas attiecināma uz šo sertifikācijas veidu, pieejama šeit.