Ziņas

4.02.2022

07.02.2022 tiek uzsākta sabiedriskā apspriešana PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta projektam

Biedrība “PEFC Latvijas Padome”, kas Latvijā pārstāv lielāko Meža sertifikācijas sistēmu pasaulē – PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification), turpina darbu pie PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai PEFC FMS:2015 (turpmāk tekstā – Standarts) pārskatīšanas, kas tika uzsākta 2020. gada 20. augustā. Darbs pie Standarta pārskatīšanas notiek saskaņā ar Nosacījumiem PEFC Latvija dokumentācijas izstrādei un pārskatīšanai (PEFC LV 05:2020). Izveidotajā Standarta pārskatīšanas Darba grupā ir panākta vienprātība, izstrādājot Standarta projektu, kāds redzams pielikumā. Šo Standarta projektu ir apstiprinājusi biedrības “PEFC Latvijas Padome” biedru sapulce.

2022. gada 7. februārī tiks uzsākta Standarta projekta sabiedriskā apspriešana, tā ilgs līdz 2022. gada 7. aprīlim. Standarta projekts ir pieejams ŠEIT, savukārt CO2 aprēķina metodika ŠEIT. Aicinām jebkuru interesentu iepazīties ar Standarta projekta tekstu, un radušos priekšlikumus, komentārus un jautājumus sūtīt uz e-pasta adresi info@pefc.lv līdz š.g. 7. aprīlim (ieskaitot).

Dalies