Ziņas

5.06.2018

Starptautiskais PEFC skaidro izmaiņas Ilgtspējīga meža apsaimniekošanas standarta projektā

Šobrīd PEFC jumta organizācija pārskatīta savus standartus, to starpā arī Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas standartu un tā prasības, kas nodots sabiedriskajai apspriešanai no 27.aprīļa līdz 26.jūnijam. Ja Jums ir vēlēšanās sniegt arī savu ieguldījumu standarta tapšanas gaitā iesniedzot komentārus/priekšlikumus, bet pirms tam labprāt uzzinātu vairāk par izmaiņām, piesakieties tiešsaistes semināriem šeit.

Tiešsaistes semināri notiks divas dienas, 12. un 14. jūnijā, kur varēsiet iepazīties ar galvenajām piedāvātajām izmaiņām standartā PEFC ST 1003 – standarts, kas nosaka pamata prasības meža īpašniekiem un to apsaimniekotājiem, kas jāsasniedz, lai iegūtu PEFC sertifikāciju.

Meža sertifikācija un koki ārpus meža

Koku ārpus meža sertificēšana atrunāta Ilgtspējīga meža apsaimniekošanas standarta pielikumā, tādēļ padziļināti par šo tematu varēs uzzināt atsevišķā tiešsaistes seminārā 13.jūnijā, reģistrējoties šeit!

Koku ārpus meža sertificēšanas iekļaušana standartā ir svarīgs solis, lai atbalstītu ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu, tāpat agro mežsaimniecību un apdzīvotu vietu koku apsaimniekošanu.

Šāds lēmums ļaus miljoniem lauksaimnieku un mājsaimniecību iegūt PEFC sertifikāciju, vienlaikus veicinot labu lauksaimniecības praksi: iespēja palielināt ienākumus un celt lauksaimniecības zemes un mežsaimniecības efektivitāti, jo īpaši jaunattīstības valstīs.

Piesakies un uzzini vairāk!

Piedāvātie tiešsaistes semināri

Skaidrojošie semināri tiks noturēti divas reizes, divos dažādos laikos, lai nodrošinātu iespēju piedalīties dalībniekiem no visas pasaules:

  • Otrdien 12. jūnijā, plkst. 9:30 -10:30 AM (Pēc Centrāleiropas laika)
  • Ceturtdien 14. jūnijā, plkst. 16:30 – 17:30 PM (Pēc Centrāleiropas laika)
  • Savukārt, seminārs par Kokiem ārpus meža notiks trešdien, 13. jūnijā, no plkst. 12:30 līdz 13:30 PM (Pēc Centrāleiropas laika)

Dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 100, tādēļ lūdzam rezervēt vietu laikus. Ja Jums nav iespēju ņemt dalību, tad neuztraucieties, tiks publicēts video ieraksts, kam būs piekļuve visiem interesentiem.

Kas vēl ir mainījies? 

Standartā ir paplašinātas sociālās prasības, vairāk iekļaujot cilvēktiesības, minimālos nosacījumus meža strādnieku algām (gan migrantiem, gan vietējiem) un dzimumu līdztiesības veicināšana. Darba apstākļus regulāri jāpārrauga un tie vajadzības gadījumā jāpielāgo, un nodarbinātības politika papildināta ar vienlīdzīgas iespējām un nediskriminēšanu.

Pārskatītajā dokumentā iekļauta arī detalizēta ekoloģiski nozīmīgu mežu teritoriju definīcija, atbalstīta pozitīva klimata prakse un tiek aizliegta mežu atjaunošana vai apmežošana ekoloģiski nozīmīgās teritorijās, kas nav klātas ar mežu.

Iesaisties!

Sazinies

Ja Tev ir kādi jautājumi par pārskatīšanas procesu, lūdzu sazinies ar galveno kontaktpersonu:

Christian Kämmer
Tehniskais darbnieks Starptautiskajā PEFC
E-pasts: technical@pefc.org

Dalies