Standarti veidoti ņemot vērā vides, sociālās un ekonomiskās intereses