Ziņas

16.10.2015

Priekšrocības PEFC sertificētu mežu īpašniekiem

Sabiedrības arvien pieaugošais pieprasījums pēc atbildīgas dabas resursu izmantošanas, prasa ražotājiem ievērot ilgtspējības principus ražošanā. Šo principu ievērošanu mežsaimniecībā un koksnes produktu ražošanā var apliecināt sertificējot savu darbību starptautiski atzītā meža un koksnes produktu sertificēšanas sistēmā, piemēram PEFC sistēmā.

Šobrīd Latvijā meža īpašniekiem ir aktuāla pieteikšanās ES atbalstam mežsaimniecības pasākumiem, piemēram, jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, meža ieaudzēšana, u.c. Lai īpašnieks varētu sekmīgi pieteikties uz šiem pasākumiem, ir jāsavāc vismaz 30 punkti. Tos var savākt izpildot atsevišķus kritērijus, piemēram, ja īpašnieks ir kādas meža īpašnieku biedrības vai kooperatīva biedrs – 10 punkti, ja kopšanai tiek pieteikta sēta vai stādīta meža platība – 15 pukti, ja atbalstam pieteiktā platība ir sertificēta sistēmā, kas apliecina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, piemēram PEFC sistēmā, – 10 punkti, priekšroka tiek dota īpašniekiem, kuru īpašumā ir mazāk meža ha, u.c kritēriji.

Šogad ir stājies spēkā SBP (Sustainable Biomass Partnership) standarts, kas ir jāievēro granulu ražotājiem. Ņemot vērā, ka Latvija ir ceturtais lielākais granulu eksportētājs Eiropā, šī standarta prasības attieksies arī uz izejvielu piegādātājiem granulu rūpnīcām. Lai piegādātu izejvielas granulu rūpnīcām, kam jāievēro SBP standarta prasības, izejvielu piegādātājiem jānodrošina, ka izejvielas tiek iegūtas vai nu, piemērām PEFC sertificētā mežā, vai arī tajā ir jābūt veiktai biotopu inventerizācijai.

Un līdzīgi kā iepriekšējos gadus koksnes pārstrādes uzņēmumi SIA Kurekss un AS Latvijas Finieris piemaksā 1 EUR par sertificētas koksnes kubikmetru.

Dalies