Ziņas

pefc post 3

01.09.2015

PEFC sertificēta koksne palīdz jaunai ministrijas ēkai Bērlīnē saņemt zeltu

PEFC sertificēta koksne ir Berlīnes jaunās ar zelta standartu novērtētās Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas sirdī. Sākot ar koka durvīm un mēbeļu detaļām līdz jumta konstrukcijām un logu rāmjiem – koksne, kas nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem, PEFC sertificētiem mežiem ir sastopama viscaur ēkā.

2015.gada martā jaunā ministrijas ēka tika novērtēta ar Zelta standartu pēc Ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas sistēmas (Igtspējīga būvniecības vadlīnijas valsts iestādēm). Lai sasniegtu tik izcilu rezultātu, vismaz 80% no izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt no ilgtspējīgi apsaimniekota meža un tai jābūt starptautiski atzītam sertifikātam, tādam kā PEFC.

„Federālajai valdībai ir skaidrs uzstādījums, ka būvniecībā ir jāizmanto koksne no ilgtspējīgi apsiamniekotiem mežiem, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu globālo meža resursu aizsardzībā. Ir lieliski redzēt, kā tas pamazām realizējas dzīvē, un man ir patiess prieks redzēt, ka PEFC sertificētā koksne ir palīdzējusi ēkai iegūt Zelta standartu” – tā skaidro Dirks Tēgelbekers, PEFC Vācijas ģenerālsekretārs.

Papildus PEFC sertificētas koksnes izmantošanai, būvniekiem bija jāievēro virkne prasību, lai nodrošinātu ēkas ilgtspējību un energoefektivitāti tādējādi sasniedzot enerģētikas un klimata mēŗkus. Tas ietver prasību ka enerģijas patēriņa ir jābūt 70% zemākam nekā esošajā regulējumā noteikts. Būvniecības tehnoloģijām jābūt tādām, kas ietver kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanas iespējas, termoaktīvo griestu sistēmu izbūvi, ēkas ārsienās integrētus fotovoltāžas paneļus, jānodrošina, ka netiek izmantotas kaitīgas vielas celtniecības materiālos.

Dalies