Ziņas

13.04.2015

PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai publiskā apspriešana

PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai publiskā apspriešana.

Biedrība „PEFC Latvijas Padome”, pamatojoties uz PEFC Starptautiskās Padomes dokumentāciju, 2014.gadā ir aktualizējusi PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standartu Latvijai (turpmāk tekstā – Standarts).

Aktualizētais Standarta projekts un pārējā PEFC Latvijas shēmas dokumentācija ir pieejama Biedrības „PEFC Latvijas Padome” mājas lapā, sadaļā „Dokumenti un materiāli” – www.pefc.lv/tehniskie-dokumenti

Biedrība „PEFC Latvijas Padome” aicina Jūsu organizāciju/uzņēmumu piedalīties aktualizētā Standarta projekta publiskajā apspriešanā un sniegt priekšlikumus un/vai komentārus tā pilnveidošanai.

Priekšlikumus un/vai komentārus Standarta pilnveidošanai lūdzam iesniegt izmantojot mājas lapā www.pefc.lv/tehniskie-dokumenti pieejamo priekšlikumu iesniegšanas formu, tos elektroniski nosūtot uz e-pastu ansis.actins@pefc.lv līdz 2015.gada 15.jūnijam. Aicinām priekšlikumus sagatavot iespējami konkrētus un ar skaidru norādi uz precizējamo, uzlabojamo vai papildināmo standarta sadaļu, kā arī sniegt atbilstošu iesniegto priekšlikumu pamatojumu.

Dalies