Ziņas

17.10.2016

PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta Latvijai publiskā apspriešana

Biedrība “PEFC Latvijas Padome” ir izstrādājusi PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu (turpmāk tekstā – Standarts), kas tiek nodots publiskajai apspriedei no 17.10.2016 līdz 19.12.2016.

Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

Standarts ir piemērojams meža nozares darbuzņēmējiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas, kuri darbojas kādā no zemāk minētajām meža apsaimniekošanas darbu sfērām:

  • Mežkopības darbi – augsnes apstrāde, meža stādīšana, sēšana un jaunaudžu kopšana.
  • Mežizstrādes darbi – cirsmu izstrādes darbi, koksnes produktu sagatavošana un pievešana, šķeldošana.
  • Transportēšanas darbi – apaļo kokmateriālu un šķeldu transportēšana.

Biedrība „PEFC Latvijas Padome” aicina Jūsu organizāciju/uzņēmumu piedalīties Standarta projekta publiskajā apspriešanā un sniegt priekšlikumus un/vai komentārus tā pilnveidošanai.

Priekšlikumus un/vai komentārus Standarta pilnveidošanai lūdzam iesniegt izmantojot mājas lapā http://www.pefc.lv/tehniskie-dokumenti pieejamo priekšlikumu iesniegšanas formu, tos elektroniski nosūtot uz e-pastu martins.ailts@pefc.lv līdz 2016. gada 19. decembrim. Aicinām priekšlikumus sagatavot iespējami konkrētus un ar skaidru norādi uz precizējamo, uzlabojamo vai papildināmo standarta sadaļu, kā arī sniegt atbilstošu iesniegto priekšlikumu pamatojumu.

Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarts pieejams šeit.

Dalies