Ziņas

2.12.2015

PEFC Latvijas sistēmas dokumentācija atvērta sabiedriskai apspriešanai

PEFC starptautiskā padome ir publicējusi paziņojumu par pārskatītās Latvijas PEFC sistēmas dokumentācijas sabiedrisko apspriešanu. Visi interesenti tiek aicināti iesniegt komentārus par PEFC Latvijas sistēmu līdz 2016.gada 18.janvārim.

Biedrība “PEFC Latvijas Padome” iesniedza pārskatīto dokumentāciju PEFC Starptautiskajai Padoem izvērtēšai atbilstoši PEFC ilgtspējības kritērijiem. Novērtējumu veiks PEFC Starptautiskās Padomes izvēlēts neatkarīgs auditors. Visi komentāri, kas tiks saņemti sabiedriskās apspriešanas laikā, tiks iekļauti vērtēšanas procesā.

Sabiedriskās apspriešana ir atvērta no 2015.gada 19.novembrim līdz 2016.gada 18.janvārim.

PEFC Latvijas sistēmas dokumentācija

Dalies