Ziņas

Certificate of Endorsement

04.01.2017

PEFC Latvijas meža sertificēšanas sistēma atzinīgi novērtēta un atzīta starptautiskā mērogā

Kamēr Latvijā notiek plašas diskusijas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas sertifikāciju, to spēju nodrošināt ilgtspējību un sabiedrības iesaisti tajā, Latvijas PEFC meža sertifikācijas sistēma saņēmusi pozitīvu starptautisko vērtējumu, kā arī tikusi pār-apstiprināta līdz 2021. gada 16. novembrim.

Balsojumu par PEFC Latvijas meža sertifikācijas sistēmu veica PEFC ģenerālajā asamblejā 2016. gada novembrī notikušajā “PEFC Meža sertifikācijas nedēļā”, Bali.

Kas ir pār-apstiprināšana?

Līdzīgi kā meža sertifikācijas procesā tiek auditēti meža īpašnieki, tāpat tiek “auditētas” jeb vērtētas arī nacionālās meža sertifikācijas sistēmas.

Pār – apstiprināšana ir apliecinājums, ka Latvijas PEFC meža sertifikācijas sistēma atbilst globāli atzītiem ilgtspējības etaloniem, kas apstiprina, ka Latvijā sertificētie meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi. Savukārt, meža īpašnieki un uzņēmumi, kas ievēro sertifikācijas prasības, var būt droši, ka arī turpmāk viņiem būs iespēja realizēt savu produkciju vietējos un pasaules tirgos ar PEFC zīmolu.

“Latvijas PEFC shēmas pār-apstiprināšana parāda to, ka Latvijas saistības ar PEFC ir skaidras, saprotamas, kā arī demonstrē PEFC līderību meža sertifikācijas uzlabošanā” tā Latvijas meža sertifikācijas sistēmas pār-apstiprināšanu komentē Bens Gunnenbergs, Starptautiskā PEFC valdes priekšsēdētājs. “Tāpat mēs novērtējam ilgstošās saistības kā arī ieinteresēto pušu iesaistīšanu nacionālo standartu pārskatīšanā un to novērtēšanas procesā”.

Izrādās, vienīgā sertifikācijas sistēma pasaulē, kurā tiek veikta nacionālo shēmu pārskatīšana

Atšķirībā no citām sertifikācijas sistēmām, PEFC meža sertifikācijas sistēma ir vienīgā, kas ir uzstādījusi noteikumu pārskatīt, novērtēt un pār-apstiprināt nacionālās sistēmas ik pēc pieciem gadiem, tādā veidā nodrošinot tās aktuālas un caurskatāmas.

Sistēmas novērtēšana un gala ziņojuma sagatavošana, kur tiek norādīta nacionālās sertifikācijas sistēmas atbilstība starptautiskajiem ilgtspējības etaloniem, jāveic neatkarīgai trešajai pusei. Šajā novērtēšanas reizē Latvijai neatkarīgo novērtējumu veica Nīderlandes kompānija ForestSense. Ar novērtējuma atskaiti variet iepazīties šeit.

Standartu pārskatīšana ir nepieciešama, lai nacionālajās shēmās tiktu iekļautas jaunākās zinātnieku pētījumu, praktiskās pieredzes un labākās prakses atziņas, tāpat vērtētas izmaiņas sabiedrībā, sistemātiski tās iekļaujot nacionālajās shēmās, pēcāk īstenojot nacionālajā, reģionālajā un lokālajā līmenī.

Kas pār-apstiprināja Latvijas PEFC meža sertifikācijas sistēmu?

2016. gada novembrī notika plaša mēroga pasākums “PEFC Mežu sertifikācijas nedēļa”, kas sastāvēja no PEFC Ģenerālās asamblejas, dažādiem pasākumiem un semināriem gan biedriem gan ielūgtajiem viesiem, savukārt, tika noslēgts ar plašu iesaistīto pušu dialogu, kas bija atvērts ikvienam.

Šoreiz Ģenerālā asambleja bija īpaša ar to, ka tajā tika izskatīts arī Latvijas PEFC meža sertifikācijas starptautiskais novērtējums, kā rezultātā tika veikts pozitīvs balsojums par Latvijas meža sertifikācijas shēmas pār-apstiprināšanu.

Informācijai

Pirmo reizi Latvijas nacionālā sertifikācijas shēma tika apstiprināta 2001. gadā. Šobrīd puse no Latvijas mežiem, kas ir vairāk kā 1.69 miljoni hektāru, ir sertificēti PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmā. Puse Latvijas mežu pieder Latvijas valstij, kas ir sertificējusi visus AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotos mežus PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmā, savukārt pārējie meži pieder privātajiem meža īpašniekiem, kopskaitā apmēram 150 000.

Informācijas sagatavošanai izmantota informācija:

http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2303-latvia-achieves-pefc-re-endorsement

Dalies