Ziņas

pefc post 10

08.09.2016

PEFC Koksnes piegādes ķēžu standarta pārskatīšana

Ar vairāk kā 18 000 piegādes ķēžu sertificētiem uzņēmumiem no visas pasaules, Piegādes ķēžu standartam ir milzīga ietekme uz uzņēmumu iekšējās pārvaldības procesiem, kas iesaistīti koksnes piegādes ķēdē.

Tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka, veicot standarta pārskatīšanu, tas jāveido ievērojot labāko praksi, lai tiktu izpildītas lietotāja izvirzītās vēlmes kā arī tas būtu viegli lietojams un atbilstu PEFC izvirzītajām prasībām.

Šobrīd lielākā daļa PEFC izveidoto standartu atrodas pārskatīšanas procesā, tāpat arī Koksnes piegādes ķēžu standarts. Pārskatīšanas procesu veic Darba grupa nr.4 (turpmāk tekstā – DG4), kuru pēdējā sanāksme notika jūlijā.

Iesaiņošana, Logo izmantošana

Tāpat DG4 ir atbildīga arī par Logo izmantošanas noteikumu pārskatīšanu, jo standarts izvirza noteiktas prasības PEFC Logo lietotājiem. Dokuments pārskatīšanas mērķis ir nodrošināt precīzu, pārbaudāmu un nemaldinošu PEFC logo lietošanu tāpat paredzēts konkretizēt rīcību sūdzību gadījumā.

Iepakojuma ar PEFC marķējumu popularitāte ir īpaši augusi pateicoties tieši patērētāju attieksmei pret ekomarķējumiem un vēlmei novērtēt uzņēmumus, kuri demonstrē savu atbildību izmantojot PEFC iepakojumu.

Darbs ir sācies

Plānots uzlabot ne tikai standarta lietošanas ērtumu, vienkāršot tehniskās prasības un izpildīt patērētāja vēlmes, bet darba grupai tāpat paredzēts izskatīt standarta atbilstību citām PEFC prasībām, tāpat attīstīt ilgtspējīga meža apsaimniekošanas nosacījumus un potenciāli ietvert jaunas prasības, kā, piemēram, SEG emisiju datu nodošana (sīkāka informācija http://www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2046-stakeholder-consultation-on-ghg-data-transfer-requirements-need-to-know-more).

Nākošie soļi

Lai melnrakstu uzskatītu par izveidotu, nepieciešams apvienot visu informāciju, kas iegūta darba grupas sanāksmes un publiskās apspriedes laikā. Nākošā darba grupas sanāksme ir plānota 2017. gada janvārī.

Standartu pārskatīšanas process

DG4 ir viena no sešām darba grupām, kas jau ir sākusi uzsākusi PEFC Starptautisko Standartu pārskatīšanu. Tāpat savu darbu ir sākušas sekojošas grupas:

Darba grupu DG 1 – Ilgtspējīga meža apsaimniekošanas standarts, DG2 – Meža apsaimniekošanas sertifikācijas procedūras un grupas sertifikācija, DG3 – Standartu pārskatīšanas procedūras, un DG6 – Pārapstiprināšanas process.

Visā standartu pārskatīšanas laikā katra no darba grupām tiksies 2 – 5 reizes, lai panāktu konsensus melnraksta izveidē. Pirms gala apstiprināšanas un publicēšanas izstrādātais standarta melnraksts tiks nodots publiskajai apspriedei.

Kontakti

Ja rodas kādi jautājumi par standartu pārskatīšanas procesu, tad ieteicams kontaktēties ar:

Christian Kämmer
Technical Officer, PEFC International
Email: technical@pefc.org

Raksta avots: http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2212-adapting-pefc-chain-of-custody-certification-to-future-needs

Dalies