Ziņas

06.10.2016

PEFC Eiropas konference, lai sekmētu ilgtspējīgu mežsaimniecību

Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma (PEFC) 21. septembrī Briselē organizēja konferenci, lai kopā ar ekspertiem diskutētu par koksnes izmantošanu enerģētikā un Eiropas Savienības (ES) Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT).

ES ilgtspējas biomasas kritērijs ir daļa no ES Enerģētikas Savienības projekta. Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietnieks Jean-Eric Paquet iepazīstināja ar publiskās konsultācijas rezultātiem par ilgtspējīgu bioenerģijas politiku pēc 2020 gada. Viņš iezīmēja piecus iespējamos Eiropas Komisijas ilgtspējas biomasas politikas scenārijus, kuriem tiks veikts ietekmes novērtējums.

Paneļdiskusijā par jaunu likumdošanas nepieciešamību ilgtspējīgai biomasai un privātās sertifikācijas lomu ES piedalījās arī Vācijas meža īpašnieku asociācijas pārstāve Natalie Hufnagel. Viņa uzsvēra meža biomasas lomu meža veselības nodrošināšanai, kā arī ilgās ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas tradīcijas Eiropā. Savā runā Natalie Hufnagel pauda viedokli, ka ES pastāv atbilstoši regulējumi par ilgtspējīgu meža izmantošanu, kas iekļauj arī biomasas izmantošanu. Viņa vēlreiz atgādināja, ka meža biomasa ir ļoti nozīmīgs resurs lauku reģionos dzīvojošajiem un strādājošajiem cilvēkiem. Natalie Hufnagel uzsvēra, ka enerģētiskās koksnes ražošana nav meža apsaimniekošanas galvenais mērķis un enerģētiskās koksnes ražošanu nav iespējams salīdzināt ar naftas ieguves industriju.

Raksta avots: www.mezaipasnieki.lv

Dalies