Ziņas

4.03.2022

PEFC dalībvalstis lūdz pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas koksnes nonākšanu pasaules tirgos

Biedrība PEFC Latvijas Padome, kas pārstāv PEFC, (Meža sertifikācijas novērtēšanas programma Pasaulē), lūdz Starptautiskās PEFC valdei publiski paziņot, ka jebkura koksne, kas nāk no Krievijas un Baltkrievijas, nedrīkst nonākt pasaules tirgos. Tāpat biedrība lūdz novērtēt iespējas izslēgt šīs valstis no PEFC aliances.

Ņemot vērā uzbrukumu Ukrainai, PEFC Latvijas Padome mudina Starptautiskā PEFC valdi ātri izsludināt paziņojumu visām iesaistītajām pusēm – nacionālajiem pārstāvjiem, sertifikātu turētājiem, sertifikācijas organizācijām, ka visa Krievijas un Baltkrievijas koksne un sertificētie materiāli, tostarp materiāli no jebkuriem sertificētiem avotiem, atzīstami par konfliktu koksni, tāpēc tie nedrīkst nonākt pasaules tirgū! Šobrīd šādu lūgumu ir izsūtījuši Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, Japānas, Vācijas, Itālijas un citas PEFC dalībvalstis. Šodien Starptautiskā PEFC valde šo jautājumu skatīs valdes sanāksmē.

“Pasaules tirgū nedrīkst nonākt neviens kubikmetrs koksnes un tās materiālu no agresorvalstīm, Krievijas un Baltkrievijas, lai ienākumus izmantotu kā līdzekļus kara atbalstam neatkarīgā Ukrainas valstī!”, tā biedrības lūgumu komentē tās valdes loceklis Mārtiņš Ailts.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma ir starptautiska, nevalstiska, neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tā darbojas kopš 1999.gada un meža sertifikācijā piesaista neatkarīgus trešās puses auditorus.

Biedrība „PEFC Latvijas Padome” kopš 1999. gada ir Starptautiskās PEFC organizācijas pārstāvis Latvijā, kas izstrādā starptautiskām prasībām atbilstošu PEFC Latvijas shēmas dokumentāciju un veic tās uzturēšanu.

Dalies