Ziņas

pefc post 2

20.05.2015

PEFC aptauja liecina, ka pircēji uzticas sertifikācijas marķējumam un sagaida, ka uzņēmumi marķē produkciju

Vairāk kā 80% pircēju, kas iegādājas koksnes produkciju, vēlas redzēt atbilstošu marķējumu, ja uzņēmums piedļavā preci, kas ražota no sertificēta izejmateriāla, kas iegūts ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos.

Aptauja parāda, ka sertifikācijas marķējums, piemēram PEFC marķējums, ir vislabākais apliecinājums pircējumam, lai iegūtu pārliecību, ka koksnes produkti ir iegūti ievērojot ilgtspējības principus.

Pircēji visā pasaulē uzskata, ka ir svarīgi ievērot ētiskos apsvērumus. 60% respondent piekrīt, ka izvēloties marķētu produkciju, viņi dod ieguldījumu pieprasījumā pēc ilgtspējīgi ražotas produkcijas.

Dalies