Ziņas

pefc post 5

5.07.2016

Latgales Mežsaimnieki rāda piemēru!

Tieši pirms Jāņiem Mežsaimnieku apvienība “Krāslava” izmantoja iespēju apliecināt atbildīgas mežsaimniecības praksi, izveidojot pirmo meža īpašnieku grupu, kuras savus mežus sertificējusi izmantojot PEFC grupas sertifikācijas principu. MA “Krāslava” ir pirmie Latvijā, kas nokārtojusi PEFC grupas sertifikāciju, tādā veidā rādot piemēru citiem meža īpašniekiem, meža īpašnieku apvienībām un kooperatīviem, un apliecinot to ka viņu meži ir apsaimniekoti ilgtspējīgi. Grupa sastāv no 23 meža īpašniekiem un kopā sertificēti 417 ha.

“PEFC Latvijas Padome ir ieguldījusi lielu darbu, lai popularizētu PEFC grupas sertifikācijas iespējas un nu ir pienācis laiks, kad meža īpašnieki to sāk izmantot,” tā Mārtiņš Ailts, PEFC Latvijas Padome valdes loceklis.

“Vēlme būt labākajiem, kā arī izmantot sertifikācijas iespējas bija galvenie vilcējspēki”, tā MA “Krāslava” valdes priekšsēdētājs Valērijs Drozdovs saka pēc sekmīgā audita. Sertifikācija dod papildus punktus, piesakoties Lauku atbalsta dienesta pieejamajam atbalstam mežsaimniecībai, kā arī atvieglo saražotās produkcijas pārdošanu.

PEFC grupas sertifikācija ir ērtākais un ekonomiskākais veids nelielu meža platību īpašniekiem sertificēt savu mežu. Meža īpašniekiem, apvienojoties grupā, katrs gūst savu labumu no kopējās apsaimniekotās platības palielinājuma, paturot tiesības pašam lemt par sava meža apsaimniekošanu.

Biedrība “PEFC Latvijas Padome” sveic MA “Krāslava” ar grupas sertifikāciju un atzinīgi novērtē tās vēlmi apliecināt atbildīgas mežsaimniecības praksi. MA “Krāslava” paveiktais var kalpot kā labs pieredzes avots citiem mežu īpašniekiem, to apvienībām un kooperatīviem.

Dalies