Ziņas

18.08.2016

Koncentrējoties uz galvenajiem ilgstpējīga meža apsaimniekošanas jautājumiem

Koki ārpus meža, meža transformēšana, nekoksnes meža produkti un ekosistēmu pakalpojumi – trīs galvenās “zonas”, kas pieprasa papildus uzmanību, pārskatot starptautisko ilgtspējīga meža apsaimniekošanas standartu.
Lai gūtu plašāku ieskatu par šīm trim vitāli svarīgajām zonām, izveidotas trīs atsevišķas apakšgrupas, kas veiks detalizētāku analīzi katrā no šīm izaicinošajām zonām, rezultātā dodot pienesumu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas standarta melnrakstam.
Apakšgrupu sastāvs veidots no PEFC ilgtspējīga meža apsaimniekošanas standarta darba grupas, tāpat, lai veicinātu sekmīgu darbību, pieaicināti arī atsevišķi eksperti. Apakšgrupu pirmā tikšanās notika jūnijā, kurā izstrādāja provizorisku konceptu un sniedza idejas sekmīgai nākošo sanāksmju norisei.

Transformācija

Ilgstoši ir izskanējuši priekšlikumi, ka meži, kas stādīti kā plantāciju meži arī būtu uzskatāmi par ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem gadījumos, kad no dabiskajiem mežiem iegūtā koksne tiek aizvietota ar plantācijās ražoto koksni.
Īpaši nozīmīgi tas ir tādēļ, ka pieprasījums pēc koksnes kā ilgtspējīga, oglekļa neitrāla un atjaunojama resursa tuvinās zaļajai ekonomikai un daudzveidīgai globālo resursu izmantošanai.
Līdz šim PEFC ir aizliedzis sertificēt plantācijas, kas izveidotas zemes transformācijas rezultātā pēc 2010. gada 31. decembra. Par šo PEFC lēmumu ieinteresētās puses daudzkārt ir norādījušas, ka tas vairs nav saistošs un taisnīgs.
Uzdevumu apakšgrupas koncentrēsies uz inovatīvu un tālredzīgu attīstību, kas visaptveroši balansēs starp ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un plantāciju mežu priekšrocībām.

Koki ārpus meža

Koki ārpus meža ir ļoti nozīmīgs dabas resurss, kas būtiski sekmē nacionālās biomasas un oglekļa uzkrājumus kā arī iztiku cilvēkiem daudzos reģionos. Lokālā līmenī koki ārpus meža zemēm tikuši izmantoti ļoti dažādi nodrošinot cilvēkus ar ēdienu, ienākumiem un bioloģisko daudzveidību.
PEFC jau ilgstoši ir strādājis pie jautājuma standartā iekļaut kokus ārpus meža zemēm. Uzdevumu apakšgrupa izveidos rekomendācijas standarta pārskatīšanas darba grupai par to kā izmantot šos resursus, kas nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotām ainavām.

Nekoksnes meža produkti un ekosistēmu pakalpojumi

Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas rezultātā iegūstam ne tikai koksni bet arī tādas nekoksnes vērtības kā medījamos dzīvniekus, riekstus, dažādas sēklas, ogas, sēnes arī eļļas, ārstniecības augus un malku.
Vairāki miljoni mājsaimniecību visā pasaulē ir atkarīgi no nekoksnes vērtībām gan iztikas gan ienākumu ziņā, tāpat apmēram 80 % no populācijas novērtē šo produktu augsto uztura vērtību un pozitīvo iespaidu uz veselību. Nabadzīgās mājsaimniecībās tieši sievietes ir tās, kuras vāc šīs nekoksnes vērtības divu iemeslu dēļ – mājsaimniecības pašpatēriņam un papildus ienākumiem.
Šobrīd PEFC ilgtspējīgas mežsaimniecības standartā jau ir ietverti nekoksnes meža produkti, taču tiek meklēti risinājumi, lai to loma tiktu palielināta un tie tiktu ietverti arī piegādes ķēžu standartā.
Uzdevumu apakšgrupas pienākumos paredzēts sīkāk izpētīt attīstību ekosistēmu pakalpojumu jomā. Šajā jomā jau ir uzkrātas zināšanas un pieredze, kas iegūta veicot pilota projektus, līdz ar to, attīstot standartu, iespējams ietvert arī šādus pakalpojumus.

Iesaisties

Ja Tev ir vēlēšanās iesaistīties starptautiskajā ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas standarta pārskatīšanas procesā un sniegt savus ieteikumus par izskatāmajiem jautājumiem, pievienojies PEFC SFM ekspertu forumam! Vairāk informācijas par forumu un reģistrāciju atradīsi šeit.

Raksta avots: http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2187-focusing-in-on-the-key-sustainable-forest-management-issues-task-forces-get-to-work

Dalies