Ziņas

7.05.2018

Izstrādāts Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarts

Sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm biedrība “PEFC Latvijas Padome” ir izstrādājusi PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu. 

Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību. “Domāju, ka godīgajiem meža nozares darbuzņēmējiem standarts būs spēcīgs instruments cīņā ar negodīgu konkurenci, vairos šo uzņēmumu uzticamību pakalpojumu pircēju vidū”, tā par standartu saka “PEFC Latvijas Padome” valdes loceklis Mārtiņš Ailts.

Standarts ir piemērojams meža nozares darbuzņēmējiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas, kuri sniedz mežkopības, mežizstrādes vai koksnes transportēšanas pakalpojumus. 

Standarts aptver gan vides, gan sociālos, gan ekonomiskos jautājumus. Tā izstrādē iesaistījās dažādas meža nozares organizācijas, tai skaitā arī arodbiedrību, meža īpašnieku, mežizstrādātāju un valsts institūciju pārstāvji, katra dodot vērtīgu ieguldījumu standarta izstrādē. “LNMA pamata doma ar šī standarta palīdzību ir risināt aplokšņu algu jautājumu, kā arī mēģināt sakārtot pašizmaksas aprēķina sistēmu, īpaši mazāko tirgus dalībnieku vidū”, tā Artūrs Bukonts, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors.

Ja uzņēmums vēlas sertificēties, tad, līdzīgi kā ar Meža apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēžu sertifikāciju, tam jāgriežas pie sertifikācijas organizācijām. Ar standartu iespējams iepazīties šeit, savukārt nosacījumiem sertifikācijas organizācijām un auditoriem šeit.

Biedrība “PEFC Latvijas Padome” ir nevalstiska organizācija un tās mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, nodrošinot starptautiskām prasībām atbilstošu PEFC Latvijas shēmas dokumentācijas pieejamību Latvijā, kā arī veicināt sabiedrības labāku izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un meža resursu racionālu izmantošanu.

Dalies