Ziņas

28.03.2017

Iespēja komentēt pirmo pārskatīto PEFC standartu

Jau iepriekš ziņojām, ka Starptautiskā PEFC šobrīd notiek Standartu pārskatīšanas process, ko plānots veikt līdz šā gada novembrim. Standartu aktualizācijas un uzlabošanas nolūkā PEFC sistēmā standarti tiek pārskatīti ik pēc pieciem gadiem, tāpat standartos veiktās izmaiņas pēc melnraksta sagatavošanas tiek nodotas pubiskajai apspriedei. Arī šoreiz nav nekādu izņēmumu – pirmais standarts ir sagatavots un nodots publiskajai apspriedei, tāpēc Starptautiskais PEFC ielūdz visas ieinteresētās puses sniegt savus komentārus par pārskatīto standartu – Standartu izstrādes standarts – PEFC ST 1001:201X. Informācija par komentāru iesniegšanu pieejama šeit! Komentārus iespējams iesniegt līdz 29. maijam, 2017. gadam.

Standartu uzlabošana

Pārskatītais dokuments ir pārskatāmāks un ietver daudzus uzlabojumus standarta struktūrā.
Jo īpaši svarīgi, tajā ieviesti būtiski uzlabojumi pašā standartu izstrādes procesā, iekļaujot:

  • deviņas galvenās ieinteresēto personu grupas, kas noteiktas Agenda 21;
  • Noteiktas augstākas prasības ieinteresēto pušu līdzdalībai;
  • Vairākas publisko konsultāciju kārtas.

Līdz šim lielākas izmaiņas skar tieši periodiskos pārskatus

PEFC sertifikācijas sistēmā standarti pēc to apstiprināšanas ir jāpārskata ik pēc pieciem gadiem. Atšķirībā no esošā standarta, jaunajā standartā ir noteikts, ka standarta darbības laikā ir jādokumentē komentāri par standartu, uzsākot tā pārskatīšanu jāveic standarta nepilnību analīze un jākonsultējas ar ieinteresētajām pusēm.
Tāpat paredzēts, ka, ja nav konstatēti trūkumi no ieinteresētajām pusēm, standartu iespējams atkārtoti apstiprināt bez standartu pārskatīšanas.

Publiskās konsultācijas

Šī ir pirmā publiskā konsultācija no daudzām, kas sekos PEFC standartu pārskatīšanas ietvaros. Tuvāko mēnešu laikā visi pārskatīšanai nodoto standartu melnraksti tiks nodoti publiskajai apspriedei.
Tieši šī publiskā konsultācija ir atvērta no šā gada 27. marta līdz 29. maijam. Komentārus nepieciešams iesniegt, izmantojot tiešsaistes rīku. Tiešsaistes rīks pieejams šeit.

Saziņai

Ja Jums ir kādi jautājumi par standartu pārskatīšanas procesu, lūgums sazināties ar:
Christian Kämmer
Technical Officer, PEFC International
Email: technical@pefc.org

Raksta avots: www.pefc.org

Dalies