Ziņas

27.06.2017

Dubultā sertifikācija sastopama arvien biežāk

PEFC un FSC abpusēji vienojušies, ka kopš 2016. gada ievāks datus par dubulto sertifikāciju, lai novērstu dažādus pārpratumus saistībā ar patieso sertificēto platību apmēru pasaulē.
Vairāk kā 69 miljoni hektāru (jeb 16 %) no visiem pasaulē sertificētajiem mežiem ir sertificēti pēc abām sertifikācijas sistēmām. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, dubultsertificētā platība ir pieaugusi par 30 miljoniem ha.
Dubultā sertifikācija pastāv, jo mežsaimnieki no dažādām pasaules malām ir izvēlējušies abas sertifikācijas sistēmas, lai stiprinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas praksi.

Vēl precīzāki aprēķini

Lai iegūtu precīzus datus, PEFC un FSC vienojās kopīgi darboties pie informācijas apkopošanas, salīdzinot apkopotos rezultātus. Šāda sadarbība novērsīs neprecīzu datu uzskaiti globālā mērogā.
“No globālā viedokļa raugoties, resursi, kas ieguldīti sertificējot jau sertificētu meža platību, ir zaudēti resursi, lai sertificētu jaunas meža platības,” tā Bens Gunnebergs (Ben Gunneberg), PEFC izpilddirektors.
“Mūsu kopējam mērķim būtu jābūt paplašināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt pieeju sertificētiem meža produktiem. Viena zīmola pievienošana virs otra mums nepalīdz sasniegt mērķi.”, turpina Bens Gunnebergs.

Viss uzņēmēju rokās

“Viens no galvenajiem dubultās sertifikācijas iemesliem ir pieeja tirgum, un tieši šī ir īstā vieta, kur uzņēmēji var spēlēt nozīmīgu lomu: pieņemot produktus no abām sertifikācijas sistēmām (PEFC un FSC), tiktu noņemts spiediens no meža īpašniekiem sertificēties pēc abām sistēmām.”
“Savukārt, šāds lēmums palīdzētu izmantot vērtīgos finanšu resursus sertificēt tās platības, kas nav sertificētas nevienā no sertifikācijas sistēmām” secina Bens Gunnebergs.

Sertificēti 429 miljoni ha meža

Mutiski saskaņoti dati par dubultās sertifikācijas platībām nodrošina ticamu informāciju par kopējo sertificēto platību pasaulē, kas ir nozīmīgi starpvaldību procesos un tādām nozīmīgām globālām iniciatīvām kā Konvencija par bioloģisko daudzveidību (CBD) un Ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDGs) un citām ieinteresētajām pusēm.
Dati, kas ievākti par 2016. gadu uzrāda, ka dubultā sertifikācija pastāv 28 valstīs.
No kopējās Pasaulē sertificētās platības atskaitot platību, kas sertificēta pēc abām sertifikācijas sistēmas, iegūstam, ka šobrīd pasaulē ir sertificēti 429 miljoni ha meža. PEFC sertifikāts ir 70% no šīm meža platībām.
Ar šo vienošanos FSC un PEFC vēlas novērst neizpratni par meža sertifikācijas apmēriem.

Dalies