Ziņas

07.02.2024

Apstiprināts nacionālais PEFC meža apsaimniekošanas standarts

Latvijas nacionālais PEFC meža apsaimniekošanas standarts (turpmāk – Standarts), PEFC nacionālā meža apsaimniekošanas sistēma Latvijai ir atkārtoti starptautiski atzīta.

 Pārapstiprināšanas process nozīmē to, ka nacionālā līmenī ir veikta Standarta aktualizēšana, pielāgojot to PEFC International (Starptautiskais PEFC) atjaunotajam ilgtspējas standartam.

Visas veiktās izmaiņas ir pārbaudījis neatkarīgs starptautisks novērtētājs, uz kā pamata PEFC International ir pieņēmis lēmumu par nacionālās meža apsaimniekošanas sistēmas atzīšanas turpināšanu.

Biedrības “PEFC Latvijas Padome” valdes locekle Līga Jansone: “Aktualizētā Standarta atkārtota starptautiska atzīšana ir lieliskas ziņas visai meža nozarei un Latvijai kopumā. Esmu gandarīta, ka mums kopīgi ir izdevies aktualizēt nosacījumus ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.

Standartā ir ņemtas vērā visas intereses – vides, sociālās un ekonomikas. PEFC pasaulē ir plaši atzīts un pieprasīts zīmols, tādēļ PEFC sertificētiem uzņēmumiem būs plašākas iespējas piekļūt dažādiem tirgiem un apliecināt ilgtspējīgu koksnes izcelsmi. Ikviens no mums var atbalstīt ilgtspējīgi apsaimniekotus mežus, izvēloties veikalos preces ar PEFC logo.

PEFC sertifikācija sekmē ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (Sustainable Development Goals) sasniegšanu.”

Standarta struktūra ir veidota balstoties uz pasaulē plaši atzīto ISO (International Organization for Standardization) standartu veidošanas pamatprincipiem. Ieguvēji no PEFC un ISO standartu struktūras harmonizēšanas būs visi PEFC sertifikātu turētāji, jo īpaši uzņēmumi, kas sertificējušies gan pēc PEFC, gan pēc ISO standartiem, jo tā atvieglos iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmas izstrādi un ieviešanu.

Aktualizētāja Standartā ir papildinātas prasības, kas vērstas uz klimata pārmaiņu mazināšanu, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un vairošanu, ūdens un augsnes resursu saglabāšanu, rekreācijas iespēju paplašināšanu, vietējās ekonomikas un nodarbinātības veicināšanu, koksnes resursu ilgtspējīgu iegūšanu u.c. ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai svarīgiem jautājumiem.

Kāpēc Latvijā lieto PEFC standartu?

PEFC sertificēto meža platību ziņā ir ne vien lielākā sertifikācijas shēma pasaulē, bet arī Eiropā. Gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs ir izveidotas PEFC nacionālās pārstāvniecības, kas nodrošina starptautisko prasību pielāgošanu vietējiem apstākļiem un regulāru dokumentācijas aktualizēšanu.

PEFC Zviedrijas pārstāvis informē: “Zviedrijā PEFC sistēmā sertificēti 16,4 miljoni hektāru meža platību, sertificēti 3 815 uzņēmēji un 58 000 meža īpašumu. Zviedrijas PEFC meža apsaimniekošanas standarta mērķis ir attīstīt aktīvu un atbildīgu mežsaimniecību, kurā tiek ņemti vērā visi ieguvumi, ko mēs gūstam no meža, ņemot vērā visaptverošu ilgtspējības perspektīvu, tostarp bioloģisko daudzveidību, klimatu, sociālās vērtības un ekonomiku. Nesenajā standarta pārskatīšanā piedalījās 25 organizācijas, kā arī viena no darba grupām pievērsās klimata jautājumiem.”

Savukārt PEFC Austrijas pārstāvis uzsver: “PEFC ir vadošā ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un koksnes pārstrādes sertifikācijas sistēma Austrijā.

Pašlaik Austrijā PEFC sistēmā sertificējušies vairāk nekā 93 000 meža īpašnieku, kuru mežu platība pārsniedz 3,3 miljonus hektāru (kopējā meža platība Austrijā ir 4,02 miljoni hektāru). Attiecībā uz koksnes piegādes ķēdēm vairāk nekā 600 uzņēmumi ir sertificējušies atbilstoši PEFC koksnes piegādes ķēdes prasībām.

Pašlaik PEFC Austrija veic jau ceturto sistēmas dokumentācijas pārskatīšanu. Šis atklātais un caurspīdīgais dokumentācijas pārskatīšanas process tika sākts 2022. gada jūnijā, un ir plānots to pabeigt līdz 2024. gada maijam.”

Arī Somijā ir līdzīga situācija, kā norāda PEFC Somijas pārstāvis “Somijas sabiedrībai ir svarīgs mežs un meža nozare. PEFC sertifikācija Somijā ir spēcīgi pārstāvēta, un tā aptver vairāk nekā 90 % Somijas meža platības. Somijā PEFC sistēma tiek aktualizēta jau piekto reizi un pēdējā pārskatīšanā īpaša uzmanība tika pievērsta vides ilgtspējai. Mēs plaši sadarbojamies ar saviem biedriem un visām interešu grupām, lai nodrošinātu veiksmīgu mūsu standartu ieviešanu un piemērošanu.”

Dalies