Ziņas

26.02.2024

Akreditācijas prasības sertifikācijas organizācijām

Kā jau informējām, šī gada sākumā PEFC Latvijas nacionālais PEFC meža apsaimniekošanas standarts (turpmāk – meža apsaimniekošanas standarts) ieguva atkārtotu starptautisku atzīšanu. Latvijas PEFC sistēmas pārskatīšanas procesa ietvaros tika aktualizēts ne tikai meža apsaimniekošanas standarts, bet arī pārējā Latvijas PEFC sistēmas dokumentācija, t.sk. Nosacījumi sertifikācijas organizāciju atzīšanai (PEFC LV 03:2022) un Prasības sertifikācijas organizācijām, kuras veic PEFC meža apsaimniekošanas sertifikāciju (PEFC LV 02:2022). 

Visiem aktualizētajiem dokumentiem pārejas periods ir noteikts līdz 20.07.2024, izņemot atsevišķus PEFC LV 02:2022 un PEFC LV 03:2022 punktus, kas attiecas uz obligāto sertifikācijas organizāciju  akreditāciju. Sertifikācijas organizācijām  ir jāakreditējas atbilstoši ISO/IEC 17021-1 prasībām līdz 20.07.2025, lai varētu veikt meža apsaimniekošanas sertifikāciju.  

Dalies