Ziņas

20.08.2020

Aicinājums pārskatīt PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartu Latvijai

Biedrība “PEFC Latvijas Padome”, kas Latvijā pārstāv lielāko Meža sertifikācijas sistēmu – PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification), aicina organizācijas, kas pārstāv ieinteresētās puses pieteikt savu pārstāvi darbam PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai PEFC FMS:2015 (turpmāk tekstā – Standarts) pārskatīšanas darba grupā līdz 2020. gada 20. septembrim. PEFC Meža sertifikācijas sistēmā ir sertificēti vairāk kā 325 Milj. ha meža visā pasaulē.

PEFC meža sertifikācijas standarta prasības tiek periodiski pārskatītas sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Latvijā pašlaik izmantotās PEFC standarta prasības tika izstrādātas no 2014. līdz 2016. gadam. PEFC Latvija uzsāk darbu pie Standarta pārskatīšanas 2020. gada 20. augustā. Priekšlikums Standarta pārskatīšanai pieejams tīmekļa vietnē www.pefc.lv. Līdz šim ir veikta ieinteresēto pušu identificēšana un rakstiska ieinteresēto pušu uzaicināšana dalībai darba grupā. Līdz 2020. gada decembrim plānots veikt Standarta izmaiņu un pārskatīšanas procesa skaidrošanu (ja nepieciešams), Standarta pārskatīšanas darba grupas izveidi. Darbam pie Standarta pārskatīšanas plānots viens gads. Darba grupas pirmās sanāksmes datums tiks precizēts. Darba grupas uzdevums ir pārbaudīt Standarta saturu un pārliecināties, ka tas atbilst Starptautiskās PEFC Padomes (PEFC International) prasībām. Standarts tiks izstrādāts, balstoties uz PEFC starptautisko meža apsaimniekošanas standarta PEFC ST 1003: 2018, ieskaitot standarta pielikumu “Koki ārpus meža” (Trees Outside Forests) prasībām. Standarta pārskatīšanas darba grupa sagatavo Standarta projektu, kuru apstiprina PEFC Latvija kopsapulce, un nodod 60 dienu ilgai publiskajai apspriešanai. Ne vēlāk kā 2022. gadā tiks sagatavots Standarta pārskatīšanas ziņojums, apstiprināts Standarts un tas iesniegts Starptautiskajai PEFC Padomei (līdz 2022. gada 20. augustam).
Darbs pie Standarta pārskatīšanas tiks veikts saskaņā ar Nosacījumiem PEFC Latvija dokumentācijas izstrādei un pārskatīšanai (PEFC LV 05:2020). Dokuments pievienots šim publiskajam paziņojumam, kā arī pieejams tīmekļa vietnē www.pefc.lv Aicinām iepazīties un izteikt viedokli par to reizē ar pieteikumu dalībai Standarta pārskatīšanas darba grupā.
PEFC Latvija aicina Jūs izvirzīt savu kandidātu darbam Standarta pārskatīšanas darba grupā līdz 2020. gada 20. septembrim. Dalībai Standarta pārskatīšanas darba grupā pieteikties šeit: https://forms.gle/vcuVCf5gd8EFS9S56. Katra ieinteresētā puse, kuras pārstāvis piedalīsies Standarta pārskatīšanas darba grupā, ir atbildīga par paša darba izmaksu segšanu. PEFC Latvija centīsies nodrošināt, lai ieinteresētajām pusēm, kuras ir nelabvēlīgā situācijā attiecībā uz līdzdalību standarta pārskatīšanā, būtu iespēja piedalīties šajā darbā.
Visām ieinteresētajām pusēm tiks dota iespēja piedalīties Standarta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus komentārus un priekšlikumus.
Informācija par Standartu atrodas tīmekļa vietnē www.pefc.lv, savukārt jautājumus, komentārus un priekšlikumus aicinām iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi info@pefc.lv.

PEFC ir starptautiska mežu sertifikācijas sistēma, kas veicina ilgtspējīgu mežsaimniecību, kuras pamatā ir ir visaptveroša pieeja, kurā tiek ņemtas vērā dažādas ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās intereses. Mežu sertifikācija ir process, kura rezultātā tiek pārbaudīta sertificētu uzņēmumu atbilstība Standartam. Produkts ar PEFC sertificēta materiāla preču zīmi un/vai marķējumu sniedz pārliecību uzņēmējiem un patērētājiem, ka šī produkta ražošanā izmantotie izejmateriāli ir iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā.
Biedrība „PEFC Latvijas Padome” kopš 1999. gada ir Starptautiskās PEFC organizācijas pārstāvis Latvijā, kas izstrādā starptautiskām prasībām atbilstošu PEFC Latvijas shēmas dokumentāciju un veic tās uzturēšanu.

Dalies