PEFC Latvijas Padome

Priekšrocības uzņēmumiem

Līdz ar augošo pieprasījumu pēc produktiem, kas iegūti sertificētos mežos, palielinās uzņēmumu interese par sertifikāciju visā koksnes piegādes ķēdē. PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikāts piedāvā vairākas nozīmīgas priekšrocības.

Pieeja tirgiem

KPĶ sertifikāts uzņēmumiem nodrošina pieeju tirgiem, kas pieprasa videi draudzīgus produktus. Sertifikāts nodrošina tādas priekšrocības, ko nepiedāvā uzņēmumiem, kas tirgo nesertificētus produktus. Piemēram, Eiropas un pasaules tirgos tiek ieviestas jaunas prasības koksnes produktu tirgotājiem (EUTR, FLEGT), lai nepieļautu nelegāli iegūtas koksnes tirdzniecību. Sertifikāts palielina arī preču zīmes vērtību.

Riska vadība

KPĶ standartā ir ietvertas sociālās prasības nodrošināt darbinieku tiesības, piemēram, darba aizsardzības prasību ievērošanu visā piegādes ķēdē.

Pieejamība un izvēle   

Latvijā PEFC sistēmā ir sertificēti  1 683 641 ha meža, no kā iegūst sertificētu izejmateriālu koksnes un citu meža produktu ražošanai.

Atbildība un caurskatāmība

Ja uzņēmuma produktam vai produktu līnijai ir PEFC marķējums, tad tā ir skaidra un nepārprotama ziņa pircējam, ka koksne un nekoksnes meža produkti nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem.

Uzņēmumu ilgtspējīga vadība

Izvēloties PEFC KPĶ sertifikāciju, var palielināt uzņēmumu konkurētspēju koksnes pārstrādes nozarē, būvniecībā, poligrāfijā un citās saistītās nozarēs.

Izsekojamība

KPĶ sertifikācija garantē, ka ir iespējams noskaidrot jebkura izstrādājuma jeb gala produkta izcelsmi un noteikt, vai tas nāk no meža, kura apsaimniekošanā ievēroti vides, ekonomiskie un sociālie standarti.