PEFC Latvijas Padome

Piegādes ķēde

Piegādes ķēdes standarts paredz divas iespējas produktu izcelsmes apliecināšanai un sertificētās produkcijas apjoma noteikšanai:

  • Sertificēta materiāla fiziska atdalīšana no nesertificēta. Uzņēmums savā ražotnē paredz atsevišķas novietnes vai krautuves vietas dažādas izcelsmes materiāliem, vai arī tos atšķirīgi marķē jeb izmanto citas atšķirības zīmes tā, lai jebkurā situācijā materiālu izcelsme būtu saprotama.
  • Sertificēta materiāla procentuālā sastāva noteikšana produktā. Šo pieeju izvēlas uzņēmumi, kuri ražošanas procesā sertificētu materiālu vai produkciju jauc ar nesertificētu.

PEFC starptautiskais standarts “Nosacījumi meža izcelsmes produktu piegāžu ķēdei” apstiprināts 2013.gadā