PEFC Latvijas Padome

Piegādes ķēdes sertifikācija

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana nodrošina dažādas meža funkcijas, tomēr pati par sevi tā nenodrošina saikni starp mežu un tirgu. PEFC veicina koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju* (KPĶ), lai apliecinātu, ka koksne un koksnes produkti nāk no sertificētiem mežiem un to izcelsmi iespējams pārbaudīt.

KPĶ sertifikācijas pamatā ir prasība nodrošināt sertificēta materiāla izcelsmes izsekojamību no meža līdz gala produktam. PEFC KPĶ sertifikāts ir nepieciešams:

  • uzņēmumiem, kas ievieš un praksē īsteno ilgtspējīgu uzņēmējdarbību;
  • pircējiem un patērētājiem, lai veiktu atbildīgu pirkuma izvēli.

Lai produktu varētu pārdot kā sertificētu, tam jābūt PEFC KPĶ sertificētam visā tā piegādes ķēdē. Tikai tad uzņēmumi ir tiesīgi izmantot uz produktiem PEFC marķējumu.

*Chain-of-Custody - CoC