PEFC Latvijas Padome

Sertifikācijas veidi

Meža īpašnieks var sertificēt savu meža apsaimniekošanu divos veidos – individuālajā vai grupas sertifikācijā. Individuālajā sertifikācijā īpašnieks uzņemas atbildību par sertifikācijas procesa nodrošināšanu un ar to saistīto izmaksu segšanu. Grupas sertifikācijā katrs tās dalībnieks ir ieguvējs, jo samazinās audita izmaksas un sertifikācijas nodrošināšanai patērētais laiks.