PEFC Latvijas Padome

Meža sertifikācija

Meža sertifikācija ir apliecinājums ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai. Sertifikācija neatkarīgā un ticamā veidā, ievērojot Starptautiskās  standartizācijas organizācijas (ISO) vadlīnijas, apliecina, ka mežs tiek apsaimniekots atbilstoši publiski pieejamam standartam.

Meža sertifikācija tika ieviesta ar mērķi samazināt meža nekontrolētu izmantošanu trešajās pasaules valstīs. Tās pirmsākums ir 1992.gada ANO konference Par vidi un attīstību, kurā ilgtspējība tika definēta kā cilvēces attīstības kopējais mērķis. Tā kā nevarēja uzreiz vienoties par ilgtspējīgas mežsaimniecības kritērijiem, meža sertifikācija veidojās procesā, kurā tās definēšanai apvienoja daudzas valstis.