PEFC Latvijas Padome

PEFC pasaulē

PEFC ir pasaules lielākā meža sertifikācijas sistēma, kas aptver vairāk kā 300 miljonus hektāru sertificētu mežu 32 valstīs. PEFC sertifikācijas sistēmu izvēlas gan uzņēmumi, gan arī nelielu meža platību īpašnieki. PEFC sertificētos produktus atzīst publiskā un privātā iepirkuma politikas visā pasaulē.

2014 09 08 4708

Kopš PEFC dibināšanas īpaša uzmanība tiek pievērsta nelielu meža platību nelielu meža platību īpašnieku vajadzībām un specifiskajiem meža īpašumu apsaimniekošanas modeļiem. PEFC darbojas, lai nodrošinātu meža sertifikācijas pieejamību visiem.

PEFC ilgtspējības kritēriji balstīti uz pasaulē atzītiem principiem, vadlīnijām un nosacījumiem, ko izstrādājušas starptautiskas un starpvalstu organizācijas un procesi – Ministru Konference par mežu aizsardzību Eiropā (MCPE), Starptautiskā Tropu kokmateriālu organizācija (ITTO), Starptautiskā Dabas aizsardzības savienība (IUCN) un Āfrikas koksnes organizācija (ATO). Šo kritēriju izstrādes procesā iesaistījušās daudzas interešu grupas. Tika panākta vienošanās, ko akceptē 149 pasaules valstis, kuru mežu platība sastāda 85% no pasaules mežu platības.īpašnieku vajadzībām un specifiskajiem meža īpašumu apsaimniekošanas modeļiem. PEFC darbojas, lai nodrošinātu meža sertifikācijas pieejamību visiem.

 

PEFC International kontakti:

 

PEFC International
10, Route de l'Aéroport
Case Postale 636
1215 Geneva - Switzerland

Tel: +41 (22) 799 4540
Fax: +41 (22) 799 4550
E-mail: info@pefc.org