latvia logo

PEFC Latvijas Padome

Jaunumi

Aizsargājama biotopa noteikšanas kritērijs - viens sauss koks

Aizsargājama biotopa noteikšanas kritērijs - viens sauss koks

Apr 03 2017 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” paredz...

Iespēja komentēt pirmo pārskatīto PEFC standartu

Iespēja komentēt pirmo pārskatīto PEFC standartu

Mar 28 2017 Jau iepriekš ziņojām, ka Starptautiskā PEFC šobrīd notiek Standartu pārskatīšanas process, ko plānots veikt līdz šā gada novembrim. Standartu aktualizācijas un uzlabošanas nolūkā PEFC sistēmā standarti tiek pārskatīti ik pēc pieciem gadiem, tāpat standartos...

PEFC intensīvāk sadarbojas ar akreditācijas iestādēm

PEFC intensīvāk sadarbojas ar akreditācijas iestādēm

Mar 08 2017 Akreditācijas organizācijas ir drošības garants uzticamai sertifikācijai. Tās nodrošina objektivitāti un kompetenci tām sertifikācijas organizācijām, kas sertificē meža īpašniekus un uzņēmumus. Ņemot vērā akreditācijas organizāciju nozīmi visa PEFC sistēmā, ir...

PEFC Latvijas meža sertificēšanas sistēma atzinīgi novērtēta un atzīta starptautiskā mērogā

PEFC Latvijas meža sertificēšanas sistēma atzinīgi novērtēta un atzīta starptautiskā mērogā

Jan 04 2017 Kamēr Latvijā notiek plašas diskusijas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas sertifikāciju, to spēju nodrošināt ilgtspējību un sabiedrības iesaisti tajā, Latvijas PEFC meža sertifikācijas sistēma saņēmusi pozitīvu starptautisko vērtējumu, kā arī tikusi pār-apstiprināta līdz...

Seminārs - FSC un PEFC koksnes piegādes ķēdes un meža apsaimniekošanas standarti un sertifikācijas process

Seminārs - FSC un PEFC koksnes piegādes ķēdes un meža apsaimniekošanas standarti un sertifikācijas process

Nov 17 2016 SIA BM TRADA Latvija organizē informatīvo semināru FSC® un PEFC™ koksnes piegādes ķēdes un meža apsaimniekošanas standarti un sertifikācijas process, kuru iespējams apmeklēt 23.11.2016. Seminārs ir bezmaksas. Norises vieta: Rēzekne, Rēzeknes novada dome,...

Skatupunktā: Meža sertifikācija ilgtspējības vietā nodrošina apmulsumu

Skatupunktā: Meža sertifikācija ilgtspējības vietā nodrošina apmulsumu

Nov 03 2016 Latvijā mēs bieži vien ņemam piemēru no Ziemeļvalstu pieredzes un labās prakses. Pārskatot Somijas Meža asociācijas mājaslapu, iekrita acīs visai interesants raksts, kas ziņo par meža sertifikāciju, tās vēsturi, konkurentiem un to salīdzinājumu, kā arī to vai dažādās valstīs tiek dažādi izprasta...

PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta Latvijai publiskā apspriešana

PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta Latvijai publiskā apspriešana

Oct 17 2016   Biedrība “PEFC Latvijas Padome” ir izstrādājusi PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu (turpmāk tekstā – Standarts), kas tiek nodots publiskajai apspriedei no 17.10.2016 līdz 19.12.2016.   Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu,...

Seminārs - FSC un PEFC Mežu sertifikācija 26.10.2016

Seminārs - FSC un PEFC Mežu sertifikācija 26.10.2016

Oct 13 2016 SIA BM TRADA Latvija organizē informatīvo semināru FSC® un PEFC™ meža apsaimniekošanas standarta prasību skaidrojums un pielietošana meža apsaimniekošanas praksē, kuru iespējams apmeklēt 26.10.2016. Semināra cena 60 EUR plus PVN. Norises vieta: Volguntes iela 32,...

Mäihä nominēta kā kandidāte Somijas Koka Arhitektūras Balvai 2016

Mäihä nominēta kā kandidāte Somijas Koka Arhitektūras Balvai 2016

Oct 07 2016   Kā jau iepriekš ziņojām, PEFC projektu sertifikācijas ietvaros Somijā uzbūvēta pirmā sertificētā daudzdzīvokļu māja, kas izvirzīta Somijas Koka Arhitektūras Balvai 2016.  Ar pilnu rakstu par Ziemeļvalstīs pirmo sertificēto māju varat iepazīties –...

PEFC Eiropas konference, lai sekmētu ilgtspējīgu mežsaimniecību

PEFC Eiropas konference, lai sekmētu ilgtspējīgu mežsaimniecību

Oct 06 2016 Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma (PEFC) 21. septembrī Briselē organizēja konferenci, lai kopā ar ekspertiem diskutētu par koksnes izmantošanu enerģētikā un Eiropas Savienības (ES) Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai...