PEFC Latvijas Padome

Jau atjaunotās meža meliorācijas sistēmas nodrošina jūtamu koksnes kvalitātes pieaugumu

Sep 17 2017

SIA “Rīgas meži” (Sabiedrības) apsaimniekotajās teritorijās divu gadu laikā veiktā meža meliorācijas sistēmu atjaunošana 92 km garumā jau devusi rezultātu – koksnes kvalitātes uzlabošanos un straujāku koksnes apjoma un vērtības pieaugumu.

Sabiedrības vadība un speciālisti trešdien apsekoja atjaunotos meliorācijas grāvjus “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī.

Uzņēmuma valdes loceklis Juris Buškevics atgādināja, ka šajā vietā vēsturiski atradušās plašas saimniecībā neizmantojamas pārpurvotas teritorijas, bet pirms apmēram 60 gadiem izbūvēta meliorācija, kas ļāvusi izveidoties auglīgiem mežu masīviem. Liela daļa šeit esošo mežu meliorācijas sistēmu bija nokalpojušas, tādēļ pirms diviem gadiem uzsākta to atjaunošana.

Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana tiek veikta, iztīrot esošos grāvjus, lai uzlabotu meliorētās meža zemes ūdens režīmu un nodrošinātu tā optimālu darbību. Viena metra iztīrīšanai no grāvja nepieciešams izrakt no viena līdz pat pieciem kubikmetriem grunts. Atsevišķos meža masīvos grunts sastāva dēļ ekskavatora rakšanas darbi ir jāatkārto, kā arī jānovērš jaunu bebru dambju veidošana tikko atjaunotās grāvju sistēmās.

Blakus grāvim tiek izveidota atbērtne, kas var pildīt arī meža ceļa funkciju mežsaimniecisko un mežizstrādes darbu veikšanai. Tādējādi tiek nodrošināta labāka piekļuve meža resursiem un pieaug to vērtība.

Pēc meža inventarizācijas datiem SIA "Rīgas meži" apsaimniekošanā ir 1156.7 km meliorācijas grāvju, no kuriem renovācijas darbi bija nepieciešami 808 km grāvju. Šobrīd iztīrīti apmēram 11% no grāvju kopgaruma, kuriem nepieciešama renovācija. Meliorācijas grāvju gultnes tīrīšanas darbus veic kāpurķēžu ekskavators.

Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļauj pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu. Koksnes gada pieaugums meliorētās platībās var būt pat vairākas reizes lielāks salīdzinoši ar nenosusinātām platībām.

SIA „Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos nav plānots izbūvēt jaunas meliorācijas sistēmas, grāvji tiek tīrīti vienīgi esošo sistēmu robežās, lai saglabātu dabiskos meža biotopus.

Avots: www.rigasmezi.lv