PEFC Latvijas Padome

Meža apsaimniekošanas standarta pārskatīšana

PEFC Latvija aicina organizācijas, kas pārstāv ieinteresētās puses, pieteikt savu pārstāvi darbam PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai PEFC FMS:2015 pārskatīšanas darba grupā līdz 2020. gada 20. septembrim.

PEFC meža sertifikācijas standarta prasības Latvijai tiek periodiski pārskatītas sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Latvijā pašlaik izmantotās PEFC standarta prasības  tika izstrādātas no 2014. līdz 2016. gadam. PEFC Latvija uzsāk darbu pie PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai pārskatīšanas  2020. gada 20. augustā. Līdz 2020. gada decembrim plānots veikt Standarta izmaiņu un pārskatīšanas procesa skaidrošanu (ja nepieciešams), Standarta pārskatīšanas darba grupas izveidi. Darbam pie Standarta pārskatīšanas plānots viens gads. Darba grupas pirmās sanāksmes datums tiks precizēts. Standarts tiks izstrādāts, balstoties uz PEFC starptautisko meža apsaimniekošanas standarta PEFC ST 1003: 2018, ieskaitot standarta pielikumu “Koki ārpus meža” (Trees Outside Forests) prasībām. Ne vēlāk kā 2022. gadā tiks sagatavots Standarta pārskatīšanas ziņojums, apstiprināts Standarts un tas iesniegts Starptautiskajai PEFC Padomei (līdz 2022. gada 20. augustam).

Darbs pie Standarta pārskatīšanas tiks veikts saskaņā ar Nosacījumiem PEFC Latvija dokumentācijas izstrādei un pārskatīšanai (PEFC LV 05:2020).