PEFC Latvijas Padome

Komentāru iesniegšana

PEFC Latvijai ir būtiski saņemt atgriezenisko saiti no ieinteresētajām pusēm par PEFC Latvija nacionālo dokumentāciju, tai skaitā par Latvijas nacionālo PEFC meža apsaimniekošanas standartu, lai nodrošinātu, ka PEFC Latvija dokumentācija ņem vērā ieinteresēto pušu vēlmes un ekspektācijas.

Visus priekšlikumus, komentārus un sūdzības lūdzam iesniegt uz e-pastu info@pefc.lv vai arī nosūtīt uz sekojošu adresi:

PEFC Latvijas Padome,

Melioratoru iela 1, Koknese,

Aizkraukles nov.,

LV-5113.